System teleinformatyczny

Korzystamy z nowoczesnego systemu teleinformatycznego Grupy Kapitałowej Elektromontaż, który gwarantuje skuteczną wewnętrzną i zewnętrzną komunikację.

    1. Dostęp do zasobów zgromadzonych na platformie Lotus Notes (IBM) bez względu na lokalizację pracownika pozwala na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby Klientów.

    2. Do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie do projektowania w układzie przestrzennym 3D Pro/ENGINEER.

    3. Program AutoCad (Autodesk) umożliwia naszym pracownikom wykonanie dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych w układzie płaskim.

    4. Nowoczesny system komunikacji oparty na telefonii komórkowej BlackBerry umożliwia naszym pracownikom stały dostęp do poczty elektronicznej oraz natychmiastową reakcję na potrzeby Klienta (24 godziny/ 7 dni w tygodniu).

    5. Nowoczesna technologia videoterminala SONY PCS-XG80 z serwerem videokonferencyjnym oraz wysoka przepustowość łączy w firmie, pozwalaj na prowadzenie videokonferencji ze wszystkimi oddziałami w kraju.

 system_tele.jpg

Wszystkie użyte tutaj znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

system_teleinf_bok.jpg