Oferta

Dostarczamy Naszym Klientom kompletne rozwiązania w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z kompletacją dostaw niezbędnych urządzeń.

Zakres usług elektroinstalacyjnych

Instalacje silnoprądowe

 • linie kablowe i napowietrzne średniego i wysokiego napięcia
 • GPZ i stacje elektroenergetyczne 110 kV, 30 kV i 15 kV
 • stacje transformatorowe, rozdzielnice SN
 • rozdzielnie główne nn i podrozdzielnie, mosty szynowe
 • wewnętrzne linie zasilające
 • instalacje siłowe, szynoprzewody
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
 • instalacje uziemiające, odgromowe, wyrównanie potencjałów
 • oświetlenie zewnętrzne, ulic, placów, stadionów i lotnisk
 • instalacje specjalistyczne np.: dla szpitali, wojsk itp.

 

Instalacje słaboprądowe, automatyka

 • teletechniczne linie kablowe
 • telewizja przemysłowa
 • okablowanie strukturalne
 • system kontroli dostępu
 • instalacje przeciwwłamaniowe
 • system oddymiania
 • system sygnalizacji pożaru
 • dźwiękowy system ostrzegawczy
 • instalacje nagłośnienia obiektów
 • system zarządzania budynkiem BMS
 • automatyka obiektowa i przemysłowa

oferta_bok.jpg