Budynek biurowy Kolmex w Warszawie

Zakres prac:

instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne: zasilania, rozdziału, oświetlenia, sygnalizacji pożarowej. Dostawa oddziałowych i piętrowych rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku.

powrót

kolmex_wawa_bok.jpg