Bronisze - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Zakres prac:

wykonawstwo wszystkich instalacji elektroenergetycznych: zasilania, rozdziału, instalacji odgromowych, uziemienia. Dostarczenie rozdzielnic głównych zasilających cały obiekt oraz rozdzielnic zasilających poszczególne punkty odbiorcze.

powrót

bronisze_bok.jpg