Metro warszawskie

Metro warszawskie, stacje A-14 Świętokrzyska i A-15 Ratusz

Elektromontaż Warszawa wykonał prace związane z okablowaniem, instalowaniem oraz uruchamianiem urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, systemy montażowe ciągów kablowych oraz dostarczał urządzenia własnej produkcji dla kilku stacji pierwszej linii metra warszawskiego.

Dostawa urządzeń elektroenergetycznych do wyposażenia podstacji energetycznych stacji metra „A-14 Świętokrzyska” oraz „A-15 Ratusz” objęła:

 • Dwuczłonowe rozdzielnice średniego napięcia
 • Rozdzielnice energetyczne niskiego napięcia
 • Rozdzielnice trakcyjne prądu stałego
 • Tablice sterownicze
 • Tablice rozdzielcze

 

Wykonawstwo robót elektromontażowych na stacji metra „A-14 Świętokrzyska” objęło:

 • Instalacje siły, światła i sterowania
 • Konstrukcje wsporcze pod kable
 • Instalacje elektroenergetyczne
 • Instalacje zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • Instalacje pomiarowe prądów błądzących
 • Instalacje sygnalizacji, załączania i wyłączania szyny prądowej
 • Sieć kablowa
 • System sterowania kontroli urządzeń technicznych stacji z dyspozytorni stacyjnej

 

Wykonawstwo instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych i teletechnicznych dla stacji „A-15 Ratusz”.
Zakres prac obejmował:

 • Instalacje siły i światła
 • Konstrukcje wsporcze pod kable
 • Instalacje energetyczne
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • Sterowanie oświetleniem i wentylacja lokalną z pomieszczeniami dyżurnego stacji
 • Instalacja sieci czasu z zegarami
 • Kable pętli BHP w tunelach B-14 i B-15.

Dodatkowo Elektromontaż Warszawa wykonał:

 • Elementy systemów całoliniowych
 • Instalacje elektryczne dla części handlowej stacji metra „A-15 Ratusz”

 

Poniżej zdjęcia z realizacji:

A15-01.jpg A15-02.jpg A15-03.jpg

A15-04.jpg A15-05.jpg B14-tor1-26.10.jpg

EW_Metro-W-wa_budowa.jpg MVC-196F.jpg MVC-197F.jpg

otwarcie_A14_swietokrzyska.jpg A15_po_otawrciu.jpg

powrót do listy referencyjnej

metro_wawa_bok.jpg