Mennica Państwowa S. A. w Warszawie

Zakres prac:

wykonanie wszystkich instalacji elektroenergetycznych: zasilania, rozdziału, instalacji odgromowych, uziemienia. Dostawa i montaż rozdzielnic głównych, oddziałowych i piętrowych niskiego napięcia dla całego budynku.

powrót

mennica_bok.jpg