Petrochemia Płock

Zakres prac:

instalacje elektryczne siły, oświetlenia, sterowania i sygnalizacji dla ponad czterdziestu instalacji technologicznych (w tym: destylacji rurowo-wieżowych, krakingów katalitycznych, reformingów, acetobenzenu, tlenku etylenu i glikolu, pirolizy, polietylenu). Udział w budowie wytwórni folii, tlenu azotu, instalacji Causa VII i VIII, blendingu benzyn i automatycznych stacji nalewczych.

powrót

petrochemia_plock_bok.jpg