Dane rejestrowe

Elektromontaż Warszawa S.A.
00-112 Warszawa,
ul. Bagno 2 m 231

tel. +48 601 700 586

e-mail: warszawa@elektromontaz.pl

NIP 525-24-58-675
Kapitał zakładowy 500 000 PLN opłacony w całości.
Spółka wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000326006.
 

 

data ostatniej modyfikacji: 27.10.2017

kontakt_bok_2.jpg