Produkujemy

Elektromontaż Warszawa oprócz instalacji elektrycznych, mechanicznych, projektowania i automatyki, oferuje również systemy rozdzielnic, sterownic i stacji transformatorowych, produkowane przez Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych w Poznaniu, będący częścią Grupy Kapitałowej Elektromontaż:

  • system rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia WARTA, PROSNA;
  • system rozdzielnic średniego napięcia ODRA, NAREW, DRAWA, BRDA, RAWA;
  • kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej – MAMRY i metalowej – WIGRY.

produkujemy_bok.jpg