Projektujemy

Oczekiwania Klientów są podstawą rozwiązań projektowych tworzonych w naszym Biurze Projektów, znajdującym się w głównej siedzibie Grupy Kapitałowej Elektromontaż w Poznaniu.

Biuro Projektów przygotowane jest do wykonywania bardzo złożonych projektów dla najbardziej wymagających Klientów z segmentów:

  • energetyki,
  • budownictwa przemysłowego,
  • budownictwa biurowo-hotelowego,
  • budownictwa handlowo-magazynowego,
  • budownictwa użyteczności publicznej,
  • ochrony środowiska,
  • infrastruktury komunikacyjnej,
  • energetyki odnawialnej,
  • górnictwa.

projektujemy_bok.jpg